Disclaimer

Ensemble Tricolore besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunt u dan ook geen rechten ontlenen.
Ensemble Tricolore sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.
Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie voor u, de bezoeker van deze site. Ensemble Tricolore staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.
Ensemble Tricolore behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Ensemble Tricolore. Daarvoor kunt u mailen met tricolore@ensemble-tricolore.nl
Wanneer u content van onze website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.

Reacties zijn gesloten.